VIKHEMSSKOLAN

P-NR: 21402

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning vid nyproduktion av skola. 

Omfattning: 4200 m2

Adress: Nefirs gata 1

Kommun: Staffanstorp

Beställare: Veidekke Entreprenad AB

Slutfört: 2022