KAJ 306

P-NR: 18401

Uppdragsbeskrivning: Nyproduktion av fastighet. Murat fasaden.

Omfattning: 4600 m2

Adress: Nordensköldsgatan

Kommun: Malmö

Beställare: Skanska Sverige AB

Slutfört: 2020

Fler referenser