ELINEGÅRD

P-NR: 19403

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 1500 m2

Adress: Blåsebergavägen 18–20

Kommun: Malmö

Beställare: Gärahovs bygg

Slutfört: 2019