BOVIERAN BORSTAHUSEN

P-NR: 19401

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 2000 m2

Adress: Kung Hans väg 13

Kommun: Landskrona

Beställare: Frillesås Mur & Puts

Slutfört: 2019