NAVERLÖNNSKOLAN

P-NR: 19411

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av vingar/tillbyggnad på nyproducerad skola. 

Omfattning: 286 m2

Adress: Bökebergsgatan 25

Kommun: Svedala

Beställare: Servicekuben AB

Slutfört: 2019