Fönster & Balkonger

Balkongplattan renoverad och större - höjt värde!

Eftersom vi både platsgjuter, byter ut till prefabricerad eller kombinerar renovering med ett prefabricerad komplettering så finns alla möjligheter, att utöver en förbättrad livslängd även höja värdet på boendet. Med en bygglovsprocess kan man utöka storleken på balkongen och förbättra känslan och höja prislappen för sin bostad.

Förläng livslängden genom smarta åtgärder - bättre ekonomi!

Med smarta åtgärder som kompletterande behandlingar, t.ex. karbonatiseringsfördröjande färg och olika typer av impregneringar och beläggningar kan man öka livslängden på renoveringen betydligt. Det betyder förstås fler år att sprida investeringen över.

Räcken och inglasningar - skapa ytterligare rum!

Självklart renoverare vi balkongräcken eller byter ut dom till likvärdiga eller ersätter med helt nya lösningar. Ofta med räcken så förbereder vi för olika inglasningssystem eller genomför en kompletti inglasning på en gång.

Det finns en mängd olika lösningar, smarta och sköna, som kan anpassas efter era behov. Helt klart så skapar man sig ett extra "rum" och höjer förstås både nyttjandegraden som värdet på sitt boende.

Vad gäller räcken och inglasningar så är vi obereoende av tillverkarna och kan förstås hjälpa till med projektering och test av ett urval.

Loftgångsrenovering - med kvarboende!

Vi har också smarta och effektiva lösningar för renovering av betong i loftgångar där man oftast hamnar i konflikt och problem med att boende förstås vill kunna ta sig in och ut ur sina lägenheter, under renoveringsperioden.

Helhetslösning i samverkan med beställaren!

Vi bistår gärna i projektering, planering och bygglovsförfarande. Här kan vi gemensamt hitta lösningar och göra prov för att få till rätt val för er. Dessutom finns ofta andra behov som vi kan lösa i samband med balkongerna, t.ex. fasader, måleri, plåt, fönsterbyte m.m. Allt det kan vi paketera i en helhetslösning, där ni får en motpart och en garanti!

Summerat gällande balkonger, betong, räcken och inglasningar så utför vi inom gruppen:

  • Renovering
  • Rengöring
  • Omgjutning
  • Prefab-montering
  • Utökning (bredd,längd)
  • Impregnering och ytbehandling
  • Byten och renovering av balkongfronter/räcken
  • Inglasningar
  • Översyn och åtgärdsförslag
  • Totalåtagande

 

Moderna fönstersystem - byte handlar inte bara om livslängd

Inom gruppen byter vi årligen ca 10 000 fönster åt olika kunder, allt från mindre bostadsrättsföreningar till stora privata och offentliga fastighetsbolag. 

Att byta till moderna fönster är inte bara en fråga om att väsentligt öka livslängden, utan också om förbättringar av miljö och energivärden. Moderna fönster är både tystare och tätare och det finns idag många möjligheter till smarta lösningar, tex. tiltfunktion för vädring (s.k. dreh-kip)

Nya tekniker och smarta isolerglas med goda energivärden och med funktioner som solskydd, bullerdämpning och smutsavvisning, finns idag till fullt rimliga kostnader. 

Smart är också att inkludera persienner och på så sätt slippa flytta eller "ersätta" befintliga som ofta ägs av innehavaren. På detta sätt blir också utförande enhetligt i fastigheten, något som ofta annars blir ett "kulörproblem" för hela fastigheten. 

Ett byte är också att tillse en ny, bra och tät anslutning av fönstren mot vägg. Här finns ofta stora energitjuvar idag - utöver själva fönstret. 

Vi projekterar och provar gärna fram er lösning, vi är inte bundna utan samarbetar med de flesta fönstertillverkarna. Här finns förstås olika typer av material (Trä, trä/aluminium, aluminum, komposit, plast, m.m.) och fönstersystem att tillgå.

Renovering är ett viktigt underhåll!

Att löpande underhålla sina fönster är otroligt viktigt för livslängden. Till slut kommer man till ett större underhållsbehov vilket ofta kallas för renovering. Tidens tand har helt tagit ut sin rätt. 

Finns inte förutsättningar eller behov av att byta fönstren så har vi förstås lösningar på renoveringen, med hjälp av våra erfarna fönsterentreprenörer som vi arbetat med länge. 

En fönsterrenovering kan innebära allt från enklaste målning till renovering av karmar och utbyte av bågar. Men vi byter även hela fönsterpartier/glaspartier om så önskas. Vi går även igenom anslutningar, tex. plåt och tätningar och drevisolering mot väggar. 

För våra kulturfastigheter finns ofta inga andra alternativ än att renovera, här arbetar vi förstås också med ursprungliga hantverksmetoder och material. 

Byte av glas i befintliga fönster eller att montera kompletterande glas kan också bidra till att fastigheten sparar energi vilket i sin tur är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt.

Vi utför även lösningar med sk. insticksfönster eller att på träfönster utvändigt tillföra fönsterbåge och beklädnad i aluminium. 

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till vår karriärsida