PRIMULA

P-NR: 20410

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning samt slamning av nyproduktion. 

Omfattning: 3200 mmurat varav 800 mslamning.  

Adress: Redaregatan 2

Kommun: Helsingborg

Beställare: Allbygg i Höganäs AB 

Slutfört: 2022