PUNKTHUSEN

P-NR: 18405

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 4300 m2

Adress: Ahrenbergsgatan

Kommun: Malmö

Beställare: Midroc

Slutfört: 2018