CITADELLSKAJEN

P-NR: 18403

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 2000 m2

Adress: Citadellsvägen 11

Kommun: Malmö

Beställare: SKANSKA Sverige AB

Slutfört: 2018