KVARTERET PRIORN 5

P-NR: 18418

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av nyproduktion. 

Omfattning: 2500 m2

Adress: Pildammsvägen 6

Kommun: Malmö

Beställare: MVB Syd AB 

Slutfört: 2019