KVARTERET YMER

P-NR: 19410

Uppdragsbeskrivning: Här har vi hjälpt vårt systerbolag Malmö Mur & Puts AB med tegelfasaden. 

Omfattning: 3200 m2

Adress: Ymers Gata

Kommun: Malmö

Slutfört: 2019