Bild tagen av MVB

ANNEBERGSSKOLAN

P-NR: 19416

Uppdragsbeskrivning: Nybyggnation av skola och idrottshall. Invändig och utvändig murning och putsning.

Omfattning: 4500 m2

Adress: Annebergsgatan 1

Kommun: Malmö

Beställare: MVB Syd AB

Slutfört: 2020