CENTRUMHUSET

P-NR: 17111

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 720 m2

Adress: Elsa Anderssons Gata 3

Kommun: Malmö

Beställare: Midroc

Slutfört: 2017