VERKMÄSTAREN

P-NR: 19413

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av nyproduktion. 

Omfattning: 1300 m2

Adress: Industrigatan 11

Kommun: Ystad

Beställare: BLS Construction AB  

Slutfört: 2020