HAMMARS PARK

P-NR: 18409

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av nyproduktion. 

Omfattning: 4200 m2

Adress: Bronsgjutarvägen 42

Kommun: Kristianstad

Beställare: NCC Sverige AB

Slutfört: 2019