BRF. SPIRA & VÄXA

P-NR: 17110

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning- och putsning på nyproduktion.

Omfattning: 1000 mmurning och 700 m2 puts.

Adress: Blåsebergavägen

Kommun: Malmö

Beställare: Ikano Bostadsproduktion AB

Slutfört: 2018