ARKADHUSEN

P-NR: 17101

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 3500 m2

Adress: Strandgatan 2

Kommun: Malmö

Byggår: 2016

Beställare: PEAB Sverige AB

Slutfört: 2017