LVU

P-NR: 20417

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av nyproduktion.

Omfattning: 3600 m2  varav 1000 m2  är murat av systerbolaget AB Karlssons Fasadrenovering. 

Adress: Finjagatan 23

Kommun: Hässleholm

Beställare: PEAB Sverige AB 

Slutfört: 2020