Bergaskolan

P-NR: 22410

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på tillbyggnad av befintlig skola. 

Omfattning: 160 m2

Adress: Verstadsvägen

Kommun: Eslöv

Beställare: Otto Nilssons Byggnads AB

Slutfört: 2022

Fler referenser