NO.12

P-NR: 20411

Uppdragsbeskrivning: Nybyggnation av skärmtegelfasad. 

Omfattning: 1500 m2

Adress: Kanalgatan 19

Kommun: Kristianstad

Beställare: Wästbygg AB 

Slutfört: 2021