Slottstadens skola/förskola

P-NR: 21405/21428

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion. 

Omfattning: 800 m2

Adress: Gyllebogången 5

Kommun: Malmö

Beställare: MVB Syd AB

Slutfört: 2022