KNYTKALASET

P-NR: 22405

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av nyproducerade lägenhetshus samt cykelskjul med återbrukat tegel. 

Omfattning: 1400 m2

Adress: Carl Söderbergs allé 1 och 3

Kommun: Malmö

Beställare: Serneke Sverige AB

Slutfört: 2023