KVARTERET SLAKTAREN

P-NR: 20404

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av nyproduktion. 

Omfattning: 3000 m2

Adress: Norregatan 5-7

Kommun: Eslöv

Beställare: Otto Magnusson AB

Slutfört: 2021