KVARTERET BÄVERN

P-NR: 18404

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 1600 m2

Adress: Nygatan

Kommun: Trelleborg

Byggår: 2018

Beställare: Midroc Construction

Slutfört: 2019