KVARTERET AKTERN

P-NR: 20401

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning samt puts av nyproduktion.

Omfattning: 3000 m2  varav 1000 m2  puts och 2000 m2  murning. 

Adress: Västra Varvsgatan/Lilla Varvsgatan

Kommun: Malmö

Beställare: Midroc Construction AB

Slutfört: 2021