SLUSSPLAN

P-NR: Saknas

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 3300 m2

Adress: Exercisgatan

Kommun: Malmö

Beställare: JM AB

Slutfört: 2013