LOKSTALLET

P-NR: 17117

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion av skola. 

Omfattning: 4000 m2

Adress: Packhusgatan 1

Kommun: Malmö

Beställare: Henrik Anderssons Byggnads AB

Slutfört: 2018

Fler referenser