ÄRTANS FÖRSKOLA

P-NR: 21403

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning vid nyproduktion av förskola.

Omfattning: 1058 m2

Adress: Ärtholmsvägen 100

Kommun: Malmö

Beställare: MVB Syd AB

Slutfört: 2022