BULLERBYN

P-NR: 19407

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nybyggnation.

Omfattning: 4000 m2

Adress: Fäladstorget 1

Kommun: Lund

Beställare: Otto Magnussons Entreprenad

Slutfört: 2020