KVARTERET HAMMOCKEN

P-NR: 19406

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av nyproduktion. 

Omfattning: 2000 m2

Adress: Neversvägen 

Kommun: Lund

Beställare: Serneke Bygg AB 

Slutfört: 2020

Fler referenser