BOVIERAN STAFFANSTORP

P-NR: 20420

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av nyproduktion. 

Omfattning: 1500 m2

Adress: Vendelvägen 24

Kommun: Staffanstorp

Beställare: Frillesås Mur & Puts AB 

Slutfört: 2021