MALÖRTEN

P-NR: 21411

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av nybyggnation. 

Omfattning: 700 m2

Adress: Malörtsvägen 20

Kommun: Trelleborg

Beställare: MTA Bygg och Anläggning i Skåne AB

Slutfört: 2022