BROGÅRDEN

P-NR: Saknas

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning och säckaskurat nyproduktion. 

Omfattning: 3000 m2

Adress: Hamnallén 56

Kommun: Lomma

Beställare: Veidekke

Slutfört: 2016