Vikhemsskolan

Vi är nu klara med fasadmurningen på Vikhemsskolan i Staffanstorp. Fasaden är murad med tegel från Randers Tegl åt Veidekke.