U-holmen

Ett av våra pågående projekt U-holmen i Malmö där vi utför en fasadmurning åt Skanska Sverige AB med tegel från Randers Tegl.