Slottstadens skola/förskola

Under hösten 2022 blev vi färdiga med fasadmurning på Slottstadens skola/förskola åt MVB AB med tegel från Tegelmäster AB