Pågående projekt i Landskrona

Ett av våra pågående projekt i Landskrona. Här utför våra duktiga murare Marcus och Rolands med flera, en fasadmurning åt Serneke. I dagsläget står etapp 1 klart och vi har påbörjat etapp 2. 

Ett slutresultat som vi ser fram emot!