Linoljan

I slutet av 2022 blev vi klara med fasadmurningen på Kv. Linoljan i Limhamn. Arbetet är utfört på uppdrag av Servicekuben AB med material från Randers Tegl.

Till hjälp hade vi vårt systerbolag Malmö Mur & Puts AB.