Bovieran Staffanstorp

Undersommaren 2022 stod Lägerplatsen i Landskrona klar. Här har vi gjort en fasadmurning med tegel från Tegelmäster.