Kvarteret Bävern, Trelleborg

Under våren blev Kvarteret Bävern i Trelleborg klart. Det har utförts en fasadmurning på en nyproduktion. Teglet som användes kommer ifrån Randers.

Vi är mycket nöjda med slutprodukten och tackar Midroc Construction för ett gott samarbete.