Knytkalaset

Ett av våra nyligen avslutade projekt i Malmö, Knytkalaset. Här har vi utfört en fasadmurning av två huskroppar samt ett cykelskjul. De två huskropparna är murade med tegel RT571 från Randers Tegl och cykelskjulet är murat med rött återbruket tegel från Gamle Mursten. Arbetet är utfört år Serneke.