Elinegård, Malmö

Under början av april 2019 färdigställdes en fasadmurning på en nyproduktion i Malmö. Teglet som användes kommer ifrån Brukspecialisten. Vi tackar Gärahovs bygg för ett gott samarbete.