Arbetet på Kvarteret Triton är i full gång

Vi är nu igång med Malmös kaxigaste kvartersbyggnad Kvarteret Triton, Murpoolens hittills största projekt som kräver upp till 10 murare. Kontorsbyggnaden blir beklädd med 3000 m2  glaserat tegel i engelskt format. En bostadsdel kommer att byggas direkt efter kontorsbyggnaden på ytterligare 3000 m2  som skall muras med vanligt dansk tegel.